09 de maig 2010

POLITIQUES D’OCUPACIÓ AMB JUANJO BERBEL

Juanjo Berbel, director del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ens va fer una interessant xerrada sobre les polítiques d’ocupació. El treball dona llibertat i autonomia a la persona i per això és tan important. La paraula “treball” té el seu origen al terme llatí “tripalium”, que és com s’anomenava a un instrument de tortura format per tres pals (com una creu per triplicat) i allà s’enganxava al condemnat per torturar-lo...es a dir...treball bé de tortura. Però després va evolucionar fins a la paraula ocupació i avui en dia, treball, feina, ocupació...és una part molt important de les nostres vides...encara que per molts pugui encara ser una tortura o una necessitat, per la gran majoria és una realització. Pot ser una obligació però amb la importància d’aportar-te un valor afegit tan social com individualment. En Juanjo Berbel ens va deixar moltes xifres, però algunes prou importants; La inversió mensual que fa Catalunya a l’atur és actualment de 50 milions d’euros al mes. Una altra xifra també important és que un 73% de les persones en atur cobren una renta o subsidi. És important tenir clar que els recursos s’han d’abocar pro activament cap a la gent que té un clar interès en trobar feina. Quan hi ha una crisi econòmica sempre creix el percentatge de l’atur i no podem oblidar que darrera l’atur no està l’oci sinó la pobresa. Hi ha dos components importants com son primer el component econòmic i segon el component social. Al 2007 teníem un 7% d’atur i cap a l’abril del 2008 va començar a créixer i ara estem fins a un 17’9% amb una crescuda molt pronunciada. Però cal no oblidar que al 93-94 estàvem a un 21’7%, a xifra molt més alta que ara, ens explicava Juanjo Berbel. Al 2008 va canviar el cicle econòmic i es va decidir treballar més per les persones aturades i que necessiten ajud. Del que es tracta és d’acompanyar-los reconeixent les necessitats i donar-li els serveis necessaris per trobar feina el més aviat possible. En aquest moment, el creixement de l’atur és molt més lent i en canvi està creixent la tendència de creació de llocs de treball. La lluita contra la crisi és en el fons la lluita contra el creixement de l’atur. El SOC, servei d’ocupació de Catalunya té 1774 persones de plantilla (2200 amb els temporals). Té 70 oficines d’INEM + 690 centres de formació homologats. Es treballa amb 600 ajuntaments que ajuden a la capil·laritat del servei. Ara 604.038 persones en atur. Ara 803.423 demandants d’ocupació. Es destinen 710 milions/any en subvencions a ocupació i formació. Una bona política d’ocupació per Juanjo Berbel hauria de:
  1. Ser previsible en el temps. Ser estable.
  2. Ha d’estar consensuada entre ajuntaments, patronals i sindicats.
  3. Tenir una bona capil·laritat. Necessitem els municipis per fer una política de proximitat.
I li caldria tenir dos línies estratègiques bàsiques:
  1. Garantir una xarxa de protecció social.
  2. Provocar que la gent busqui activament una feina.
Les línies ideològiques serien:
  1. Serveis. Posar serveis a les persones aturades. El posicionament del SOC és clar en la fortalesa pública. Invertim en formació i en orientació treballant per tots i sense deixar a ningú enrere.
  2. Territori. Treballar en els llocs on hi hagi més desequilibri i això és una fortalesa social.
  3. Formació. Apostar sobretot per la formació professional. La formació és un factor estratègic. Tota insistència en la formació és poca. Tenim molt per créixer en sectors que configuren un millor estat del benestar i que arriben a tenir un valor afegit. Hem d’universalitzar la formació de qualsevol tipus i diversificant els instruments. La formació es garantia per sortir cap a una societat molt més qualificada.
  4. Joves. La taxa d’atur entre els joves supera la mitjana de la taxa d’atur. Hi ha un 40% d’atur de joves (menors de 30 any).
Des del SOC, segons Juanjo Berbel, s’està treballant per qui més ho necessiti, per fer que aquestes persones no surtin del mercat de treball, i per aconseguir una equitat a tot Catalunya. Temes com una bona conciliació també son importants, però hem de saber que no funcionarà sinó es fa des d’una perspectiva del treball. I pel que fa als discapacitats, s’han creat més de 200 llocs de treball i s’ha treballat molt en aquest sentit i fins i tot fora del que son només les subvencions. Temes on també s’ha treballat força des del Departament ha estat la sinistralitat i seguretat a la feina amb una bona línia estratègica de treballar per la seguretat. “Un dels objectius és aconseguir que s’arribi a considerar l’ocupació com una de les potes de l’estat del benestar” una gran afirmació de Juanjo Berbel per concloure.