09 de maig 2010

SOPAR AMB MAR SERNA, CONSELLERA DE TREBALL

El Departament de treball, segons la Consellera Mar Serna “ha treballat i continuarà treballant pel futur” afegint que “estem treballant per les empreses, per fer-les més competitives i perquè tinguin més llocs de treball. I ara ens hem adonat que el més important que és invertir en les persones, en una formació continuada i això és el que estem intentant fer”...formació, formació i més formació per pensar no només en el present sinó també en el futur de la nostra societat. La millora de la societat comportarà una clara millor del país, perquè una millora col·lectiva comença per una millora individual i això és molt important.
En només dos anys hem passat d’una taxa d’atur del 6.6% al 17’9%,i realment ha crescut d’una forma exagerada però s’ha de ser prudent amb les xifres. Fins ara l’atur ha afectat majoritàriament als homes pel tipus de sector on més ha afectat, però en canvi, l’atur de llarga durada continua sent majoritàriament femení. Però hi ha també altres xifres bones a tenir en compte, com és el fet d’haver passat de tenir una temporalitat del 24% a tenir ara menys d’un 17% i la mitjana espanyola està 5 punts pers sobre. Del total de persones aturades el 31% son estrangeres.
El que es necessitem son empreses que puguin aportar un valor afegit a la societat, per poder així fer bons fonaments “al Departament hem implantat la responsabilitat social, però ara s’ha d’implantar a tota la cadena productiva” deia la Consellera. Amb el clar objectiu d’un treball de present orientat cap al futur, cal una formació enfocada a les necessitats reals dels aturats. Acompanyant i orientant a l’aturat a trobar el millor camí per aconseguir globalment una societat molt més competitiva. Hem de poder oferir tan experiència com formació però fent sempre un ús eficient dels recursos.
Al Departament de treball es prioritzen sobretot tres línies de formació actualment;
  • Rehabilitació d’edificis.
  • Noves tecnologies.
  • Estalvi energètic.

Alhora s’està treballant també en punts importants com son les polítiques de motivació i conciliació, així com el treball per la igualtat i les mesures importants contra la sinistralitat a la feina. Aquestes campanyes de seguretat a la feina estan sent molt efectives i és un tema que podem afirmar que està avui en dia molt assumit per gairebé tothom. Han estat clares polítiques de progrés en el tema de riscos laborals i això és qualitat com afirmava Mar Serna, afegint que tot i això “encara queda molt per fer en riscos psicosocials i noves malalties químiques”.

Pel que fa als temes dels autònoms, també s’han treballat pro activament per cercar bones solucions. Així com també s’ha fet amb col·lectius més específics com poden ser els joves i els discapacitats buscant sempre la igualtat d’oportunitats. I com assegurava la Consellera Serna “sempre des del diàleg i el consens perquè així és molt més fàcil d’implementar-ho”. El govern ha tingut la voluntat d’estar al costat de les persones, incrementant les noves competències i encara queda molt per fer, molt per continuar treballar en aquesta línia, en aquesta política de treballar per les persones.

I temes com l’emprenedoria també son importants, i d’aquí podem destacar la Xarxa INICIA que està funcionant a uns 150 municipis de Catalunya. S’ha de potenciar, encara més, l’esperit emprenedor dels catalans i s’ha d’intentar que ningú es quedi enrere.

Un objectiu important que també apuntava Mar Serna és lluitar contra l'economia submergida, sobre gent que fa competència deslleial, que en aquests moments tornen a aparèixer. Hem d’avançar amb seguretat i amb fermesa, buscant també la igualtat entre immigrants i no immigrants, però amb una bona informació de drets i deures.

Al Departament de treball hi ha també una clara estratègia 2.0. Actualment el Departament està en moltes xarxes socials amb informació exacta i puntual per arribar també des d’aquí a tots els ciutadans que ho necessitin perquè com reconeixia la pròpia Consellera “la xarxa en política, és el futur”.