27 d’abril 2010

SOPAR AMB PEP MARTÍ

“Un dels objectius clars és saber les preocupacions de la gent”ens deia Pep Martí “són tècniques de màrqueting que potser les posem poc en pràctica”...saber el que inquieta a la gent, saber el que no els deixa dormir, preocupar-nos en saber quins son realment els seus problemes hauria de estar dintre del nostres objectius principals.

En Pep Martí liderarà l'equip que redactarà el programa electoral, i ja va estar també amb el programa marc del PSC. Martí és actualment director general de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat. Ens va explicar com va anar la creació del programa marc i, com amb les mateixes bases i amb les idees ben clares, s'està fent el programa electoral.

El programa marc ja tenia un clar esforç de qualitat des del 1999 i llavors es va fer una reflexió programàtica entre 28 grups que estaven formats per un total d’unes 500 persones amb les que es van fer tres nivells de dinamització. En aquell punt va començar a actuar el Consell de redacció i va arribar-se a un text d’unes 200 pàgines. Es va treballar de forma itinerant i també amb un observatori de seguiment, però tot i això, com reconeixia Pepe Martí "és complicat arribar sempre a tot però s’intenta".

La idea es no fer grans totxos segons explicava Martí sinó “compilar idees , tenint clar que volem ser una síntesis realista de la identitat catalana” i a més ha de ser un text a 10 anys vista afegia "i hem de ser ambiciosos amb això, la ciutadania ens està reclamant parlar de futur". Un futur que passa per tots els àmbits de la societat, que ha de tocar totes les tecles i alhora "anar al gra, amb lo que realment l’importa a la gent".

Les línees programàtiques ja estan ben definides i elles marcaran el full de ruta de la campanya i del programa. Martí afegia que “el candidat es presentarà amb una agenda de reformes, hem de parlar d’un moment de canvi" però alhora, i com a punt molt important, "hem d'explicar tot el que hem fet. Pots tenir credibilitat si has fet alguna cosa i nosaltres les hem fet i moltes” i això hem d’aprofitar-ho, aprofitar el que hem dit tantes vegades, Fets i no paraules. “Tot el partit, tota la gent del partit s’ha d’aprendre bé tota la feina que s’ha fet i explicar-la”"no podem mostrar ambició sinó mostrem orgull insistia Pep Martí (gran frase...!).

Martí va defensar també la importància del Municipalisme com a branques claus d'un govern ben cohesionat i ben organitzat “tots nosaltres necessitem i molt el món local per desplegar les nostres polítiques” tot i que de vegades, afegia Martí “ ens falta una mica de consciencia col·lectiva”. No oblidem, però, que per poder desplegar amb majors garanties un projecte local, es bo sempre contar amb un govern que sigui del mateix color, es a dir, que sigui socialista. "Es molt important governar, com ara, a tots els estaments" puntualitzava Pep Martí,i això no ho hauríem de perdre.

Un punt que haurem encara d'acabar de superar és el tema de les obres, com deia Martí "estem malats de pedra, hem de limitar el recurs de la pedra, però és difícil perdre la inèrcia que portem, i tampoc podem ficar més tensió encara al nostre electorat" però no hauria de ser el recurs principal en moltes de les nostres propostes i argumentacions.

I per acabar un punt molt important. Saber ser crític, constructivament es clar, sempre és important, però per això també hem de saber formar a persones crítiques, persones que tinguin la capacitat de qüestionar i d'ajudar amb les seves opinions i crítiques, però alhora hem de saber gestionar-ho perquè sinó no tindrà cap validesa. Deia Martí que "hem de parlar del que la gent vol parlar, que no vol dir que sigui el que volen sentir, sinó que hem de dir-li el que realment pensem sigui o no el que volen que els hi diem". En aquest sentit, hem de ser ferms i parlar del que realment volem parlar,sense pors, però sempre amb les eines necessàries per qualsevol moment, amb la seguretat que et donen per poder argumentar amb garanties.