04 d’abril 2010

Sergio Gutiérrez, Primer Secretari de les JSE

Sergio Gutiérrez, primer secretari de les JSE, va estructurar el seu discurs en quatre gran trets, quatre grans trets que defineixen les grans preocupacions que estan al cap de tots els nostres joves i realment, no només dels joves; Territorialitat i immigració, Igualtat de gènere, Nova Europa i nou món i la Desocupació juvenil.

  1. Territorialitat i immigració. Hem de saber acceptar i gaudir de la diferència d’una Espanya plural. Es molt important el respecte a l’ immigració i a les seves cultures, i caldria fer servir l’educació com a vehicle d’integració (accés a centres concertats). Seria interessant fer campanyes per promoure, des dels mitjans de comunicació, el respecte i l’ integració.
  2. Igualtat de gènere. Hi ha un punt tan simple com important; a igual treball, igual salari. Un aspecte important també en aquest punt és garantir el dret a l’ interrupció voluntària de l’embaràs, però alhora hem de saber treballar per a reduir l’índex actual d’avortaments. I un punt clau és continuar treballant per reconduir i/o eliminar l’augment de violència de gènere detectada en el menors de 30 anys.
  3. Nova Europa i nou món. Preocupacions globals i beneficioses per a tots, com es la lluita contra el canvi climàtic i la lluita per la desaparició de la pobresa. No hem d’oblidar que altres generacions van destruir el mur de Berlín, i ara “a nosaltres ens toca destruir un altre mur , el mur de les indiferències”.
  4. Desocupació juvenil. La principal preocupació ha de ser acabar amb l’atur juvenil i amb l’ocupació precària que tenen molts d’ells. No podem deixar que siguin “la generació perduda”. Han de tenir la formació imprescindible, atès que el percentatge d’atur és molt superior entre la joventut sense estudis. Es destacable el fet de que tant sols les CC AA socialistes han signat acords específics per a fomentar l’ocupació juvenil.

Segons va explicar molt bé Sergio Gutiérrez, els joves d’avui en dia, han de poder definir amb molta claredat tres punts vitals;

  • Els nous reptes generacionals.
  • El saber fixar horitzons.
  • El saber marcar les pròpies línies vermelles.