16 de desembre 2009

Carles Ruiz i la seva visió de les Polítiques d’UrbanismeL’alcalde de Viladecans ens va explicar les polítiques d’urbanisme des del procés de transformació que s’ha fet a Viladecans.
Viladecans era una zona d’espai residencial a prop de Barcelona que semblava creada sense cap mena de criteri però això no era real doncs estava dintre del pla metropolità de Barcelona.
Però a demandes explícites es necessiten compromisos implícits i això s’ha de tenir ben clar.
Segons Carles Ruiz a Viladecans tenen un model d’urbanisme funcional, hi ha una ciutat central i una perifèria, però posant ordre davant el no urbanisme. L’espai públic és un element de frontera perquè obliga a una gran mobilitat i incrementa les distàncies i els desplaçaments  i el que fa realment es discriminar en la vida quotidiana. Aquest model havia funcionat a molts llocs als 80 i fins a finals del 90, però hem entrat en els treballs en xarxa i s’ha hagut de canviar la planificació del territori. I planificar bé el territori es posar condicions per l’èxit perquè la  ciutat pugui afavorir els models positius i de futur, i per guanyar valor s’ha de tenir barreja d’usos al territori. Es a dir, capacitat d’intercanvi buscant un entorn favorable i adequar-lo a les condicions de vida del segle XXI.
A Viladecans només hi ha un 30% de llocs de treball amb lo que hi ha un baix nivell de renda i un baix nivell cadastral i això alhora porta més problemes de mobilitat i dificultat de finançament dels serveis, i això és un handicap que tenim.

 

Els instruments de canvi serien:
·         Plantejament pluricentrista “fer de cada barri com un centre de la ciutat”
·         Espais públics i equipaments com a elements integradors (sense fer fronteres)
·         La renovació urbana com a eix de la política d’habitatge
Hem de tenir clar que hem de fer les coses no només per el nostre poble sinó també pel nostre entorn. Per això hem de fer àrees de centralitats general i després també algunes àrees de centralitat local. Alhora també s’han creat empreses municipals per aprofitar les iniciatives privades.
L’objectiu és POSICIONAR LA CIUTAT EN UN ENTORN FAVORABLE PER GUANYAR VALOR I PER PROMOURE UNA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA. S’han de pensar perquè siguin ciutats favorables pel canvi social i sobretot han de tenir barreja d’usos.
Hem de tenir una capacitat d’adaptació total i continua i tenint clar no treballar mai només amb criteris fixes, sinó que hem d’estar oberts a criteris que poden anar canviant contínuament.
Cal no oblidar que estem en una època, i cada vegada més, en que no tindrem genis sinó equips i que les responsabilitats son compartides i gràcies a la feina de tot l’equip, i s’ha d’aprofitar les capacitats dels equips per crear xarxa.
També cal tenir clara una visió d’identitat, tenir la capacitat de fer que la gent estigui bé amb el seu entorn i amb els seus elements significatius i fins i tot de patrimoni. Es important també el capital social per generar els mecanismes de treball entre les persones.
 


Segons l’alcalde de Viladecans, a la seva ciutat voldrien funcionar com una empresa però no es tan fàcil; on tens l’administració del valor no pots crear riquesa, però si està bé seguir el procés, la forma en com es fan les coses a l’empresa privada i alhora s’ha d’incorporar a la població en aquest procés. Però necessitarem mecanismes de reconnexió com son les xarxes socials i això és un fet que enforteix la democràcia. Hem de crear més voluntariat i més processos d’integració.
També és important crear una cultura comuna amb les diferents cultures i no limitar-nos a retocar la cultura dominant. Les plataformes de serveis han de ser iguals per tots i no multiculturals sinó pluriculturals.
A Viladecans també s’estan impulsant programes de promoció comunitària que ajuden a la cohesió de la ciutat, com son:
·         Escola barri, amb lo que s’ha aconseguit més corresponsabilitat
·        Fem dissabte, amb els serveis de neteja incidint sobre diferents barris concrets i buscant la participació del veïnat.
·         Cultura als barris, impulsant diferents iniciatives.
Es important tenir en compte que l’èxit de qualsevol comunitat és la seva capacitat d’integració. I les claus de la seva transformació és crear les condicions d’entorn necessàries per crear valor. També cal tenir en compte que és important aconseguir que els edificis siguin de renta, donat que així ningú es farà amb el patrimoni de l’espai ni es monopolitzarà, i poder evitar això, és molt important.
Un suggeriment del Carles Ruiz, basat en l’experiència que han seguit a Viladecans, es visitar moltes ciutats, veure molt i agafar models i arribar a poder copiar els models més interessants per aconseguir impulsar Viladecans o qualsevol altre ciutat allà on es mereix; una ciutat ben organitzada sobre si mateixa i sobre l’entorn amb bones infraestructures i bona activitat humana interrelacionada bé amb el territori.