09 d’octubre 2009

TÀCTICA I ESTRATÈGIALa planificació estratègica serà el tema d’avui al màster.


Si busquem la definició trobaríem que es “el procés de desenvolupament que estableix i determina les actuacions previstes per aconseguir els objectius d’una organització en un plac determinat” .

Amb uns objectius marcats s’estableix un pla d’acció, un pla estratègic. Al sector d’ automoció, sector on treballava abans, es treballa molt la planificació estratègica i son molts els cursos al respecte.

No sé si es arrel d’un poema que m’encanta de Mario Benedetti "Táctica y Estrategia" , que sempre ha pensat que son dos conceptes que van molt lligats i que un no pot existir un sense l’altre. Sense una bona estratègia global, la tàctica no tindria objectius clars i no es podria aplicar correctament. I sense tàctica, la estratègia mai es podria concretar perque no podríem trobar el camí a seguir per arribar a l’objectiu final, per la qual cosa penso que son conceptes que no es poden aplicar de forma independent. Vaig llegir una vegada que “has de conjugar amb intel•ligència la tàctica i la estratègia i tenir sempre un bon pla a llarg plac, de vegades es possible guanyar la batalla i perdre la guerra”. Primer hem de definir una bona estratègia d’actuació abans de perdre’ns en els detalls tàctics. Si la tàctica per avançar no funciona, es que en realitat no havíem definit una bona estratègia.

Diuen que l’estratègia ha de respondre a la pregunta de què ha de fer-se en una determinada situació. S’ha d’establir un pla d’acció propi però sense oblidar els condicionants externs i opositors que puguin influir en el seu desenvolupament i hem de tenir clara la previsió de com evolucionarà el pla.

Diuen que la tàctica ha de respondre a la pregunta de com portem a terme els nostres plans i les nostres idees. S’han de preveure i calcular els moviments, maniobres i recursos per les diferents accions establertes.

Es això i és molt més, es definir globalment un forma continuada d’avançar (tàctica) cap a una fita ben definida (estratègia) tenint ben presents tots els condicionants que puguin alterar el bon curs definit.

Però bé...es la meva visió...sé que amb la classe d’avui, podrem tenir una visió encara més ample i clara del tema...ja us explicaré...