31 de març 2011

LEGITIMITAT

És legítim tot el que és legal, és legal tot el que és legítim???....no sempre…

Trobem a la xarxa que “La legalitat consisteix en el recolzament que dóna la llei a una actitud determinada. La legitimitat es fonamenta en un sistema de valors i principis ètics” perquè “La legitimitat és el concepte que garanteix que una institució té dret a exercir el poder que li ha estat atorgat, segons les lleis vigents o els principis morals socialment acceptats… en els països democràtics el vot concedeix legitimitat al guanyador de les eleccions”.

Que es tingui la legitimitat per fer les coses no sempre implica que es facin legítimament correctes i sota el paraigües de la legitimitat es fan sovint masses irregularitats, masses il·legalitats.... La legitimitat no pot emparar qualsevol cosa a qualsevol preu, i no oblidem que la legitimitat la atorga la voluntat popular, la voluntat dels votants.

El que no podem oblidar és que la política és un instrument de la societat, però sinó serveix a la societat i es serveix només a si mateixa, no té cap mena d’utilitat...

Haurem de seguir lluitant perquè el que és legítim sigui sempre legal i el que és legal, sigui sempre legítim. Però mentrestant deixem-los treballar legítimament, que després ja parlarem....perquè el temps...a tots els posa al seu lloc...