02 de juny 2010

Polítiques d’habitatge

Xavier Mauri ens va parlar de l’actualitat de les polítiques d’habitatge. Tinguem clar que la Generalitat de Catalunya és l’Administració que té les competències exclusives en aquesta matèria, tot i que el Ministerio de Vivienda té la competència de dissenyar les bases i línies mestres de la política d’habitatge a tot l’Estat.
Facilitar un accés a un habitatge digne és una de les màximes prioritats del nostre govern i en això s’està treballant. De vegades hi ha poca oferta d’habitatge accessible i aquest és el gran problema.
Podem afirmar que va ser a partir del 2003 i fins el 2007, quan la política de la Generalitat, va passar del “totxo” a parlar de l’autèntic dret a l’habitatge i a partir d’aquí s’ha continuat evolucionant i treballant per millorar i consolidar les polítiques d’habitatge.
  1. Pacte nacional per l’habitatge – (2007-2016).
  2. El pacte preveu la construcció de 800.000 actuacions (agrupades en 180 mesures), amb un pressupost de 8.221 milions d’euros.
  3. Pla pel dret a l’habitatge – (2009 – 2012).
Des del Departament d’habitatge de la Generalitat s’està treballant també per canviar el paradigma de la compra de la vivenda al de la vivenda de lloguer. Fins ara, l’habitatge podem dir que s’havia convertit en un element d’estalvi que ajudava a l’estabilització social dels ciutadans, però cada vegada més s’està tornant a la necessitat de l’habitatge de lloguer per tal de cobrir algunes mancances que té el sistema. I en aquest sentit s’està treballant per millorar el mercat de lloguer d’habitatge. Aquestes problemàtiques estaven més identificades en el sector de població jove, tot i que degut a la crisi, s’ha descentralitzat el problema i ja no és exclusivament del col·lectiu jove.
Un dels gran problemes que tenim a Catalunya actualment, és que queda poc estoc d’habitatge. La Generalitat va oferir convertir aquest estoc en VPO, però els constructors no van voler i ara finalment, ens hem trobat en què aquest l’estoc ha passat en la seva major part als bancs. I les entitats bancàries tampoc volen, de moment, convertir-ho en VPO.