03 de desembre 2009

Pere Jover i les Competències de les Administracions Públiques
Primer hem de tenir clar com hem de definir bé el nostre estat. Els estats federals  sempre tenen data de naixement . Es un fet que dels Estats Units s’ha traslladat també a Sud-America i alguns indrets de Europa.
Un estat federal clàssic és simètric, amb totes les competències iguals a tot arreu.
Un estat federals ha d’estar format per diferents parts federals que s’anomenen de diferents maneres depenent del lloc cantons, landers... En un estat federal, qualsevol reforma de la constitució no es pot fer sense contar amb els diferents estats que formen la unió, es necessiten com a mínim les tres quartes parts dels estats.


Aquí no tenim les parts d’un estat federal clàssic. El federalisme sorgeix  de la fusió de diferents entitats integrades en un únic estat federal sense perdre la seva autonomia. Es a dir que aquí, realment hem fet el procés invers als estats federals, primer eren tot un i ara hi ha diferents ens o autonomies dintre.
A Espanya, a la Constitució no està definit que haguessin d’haver-hi autonomies. Es adir, es reconeix el dret a l’autonomia però no existeix l’obligació.
Les comunitats autònomes no formen part del poder constituent al nostre país. El poder constituent és l’únic que pot modificar la constitució. En canvi, per exemple, el Rei es un poder constituït perquè es una ordre de la constitució. Les comunitats autònomes també son un poder constituït.
El senat el òrgan de representació dels estats.
No tenim un estat federal però si som un estat amb tendències federalistes, però s’hauria de canviar la constitució per ser un estat federal.
La constitució, no es qüestió de que es canviés cada any però tampoc hauria de ser tan sagrada com per no canviar-se mai. Realment, i sobretot en temes autonòmics, si que potser necessitaria una extensa reforma.
La constitució parla molt poc de l’organització territorial de l’estat.


Les autonomies, no estava previst de que tinguessin assemblea legislativa pròpia. Andalusia va ser la primera però va tenir molt problemes.
Catalunya, el País Basc i Galícia havien aprovat Estatus d'Autonomia durant la Segona República Espanyola, i van rebre autonomia per a la seva gestió interna. No obstant això, altres regions van demanar consideracions similars, la primera va ser Andalusia, que també seria inclosa en el grup de "nacionalitats. La versió final de la constitució reconeixia la dicotomia de les "nacionalitats" i "regions" dintre de la nació espanyola, i garantia el dret a l'autonomia per a totes. A les primeres tres "nacionalitats històriques" i a Andalusia, se'ls va atorgar autonomia per mitjà d'un procés simplificat i gairebé automàtic. La resta de les regions havien de seguir el camí estipulat pels articles 143 i 152 de la constitució, si volien accedir a l'autonomia. Totes les províncies es van conformar en comunitats autònomes entre1979 i 1983 i van aprovar, cadascuna, el seu Estatut d'Autonomia.
El sistema que tenim es simètric dintre de cada comunitat però funciona ben diferent en cadascuna. Els drets històrics porten associades més diferències encara, iaixò molta gent no ho entén. Les competències lingüístiques també són elements d’asimetria, hi ha les que tenen llengua pròpia i les que no. També hi ha drets històrics propis i drets civils propis. I també hi ha un element més d’asimetria que no deriva de la constitució i que es la policia.
De Competències generals a Catalunya tenim només tres; la SS, Hisenda i Justícia.


L'Estatut d'Autonomia de Catalunya és la norma institucional bàsica. Defineix els drets i deures de la ciutadania de Catalunya, les institucions polítiques de la nacionalitat catalana, les seves competències i relacions amb l'Estat i el finançament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta llei va ser referendada per la ciutadania el 18 de juny de 2006 i substitueix l'Estatut de Sau, que datava de 1979.
Els Estatuts d’Autonomia son el que s’encarreguen de cobrir les mancances de la Constitució, formant una part important del nostre sistema constitucionals i realment tenen molt de valor. Els Estatuts s’aproven primer per els parlaments regionals i després van a les Corts Generals per aprovar-los com a llei orgànica i allà tenen la opció de poder-lo modificar. Però a Catalunya, Navarra i al País Basc va diferent, es pacta amb l’acord de dos legisladors, el poder espanyol i el poder català en el nostre cas. Unilateralment ni el Parlament Espanyol ni el català no el poden modificar per si sols. Després a Catalunya l’estatut va tornar i és quan es va aprovar per referèndum.