17 de novembre 2009

POLÍTIQUES SOCIALS AMB CARME FIGUERASLa Carme Figueras, ben coneixedora del tema ens va explicar la situació actual de tot el que es el món de les polítiques socials. La crisi, que tot ho arreplega i ho trasbalsa es avui en dia la prioritat més gran, i en politiques socials, combatre la crisi es l’eix més important que tenim. Combatre la crisi i saber reaccionar son les grans prioritats que avui en dia no podem perdre de vista.

A la crisi que va patir el país als anys 80, el coixí dels serveis socials era molt més limitat que ara. Actualment hem tingut la sort de poder donar moltes més ajudes gràcies a tenir un bon coixí que ens ha salvat la situació.

Ara tenim un tema molt important sobre la taula com es la Llei de Dependència per la que s’ha fet un bon fons de contingència, s’han incrementat molt els ajuts i cada any s’incrementaran més. Això és bo per que hi ha molta demanda d’aquests ajuts socials. Hem d’aconseguir desenvolupar bé el quart pilar de l’estat del benestar; ja tenim ben consolidats salut, pensions i educació, i ara falta acabar de fer-ho igual de bé amb la Llei de la Dependència. Hem de poder garantir el dret de les persones dependents a ser ateses per l’Estat en les seues necessitats bàsiques.

Zapatero va començar a plantejar aquesta llei en el seu primer debat de la nació, començant a aplicar-se inicialment només amb una ampliació de l’assistència. El model de la Llei de Dependència que es va triar, era similar al dels països nòrdics on s’opta per donar més finançament als serveis.

La finalitat de la llei, que es va aprovar al desembre del 2006, era i és donar a cada persona dependent el tractament adequat, sense excloure a ningú. Es va considerar un dret subjectiu i es va regular per graus de dependència en funció dels majors o menors ajuts que necessitaven per la seva autonomia personal, aprovant-ne un sistema de valoració en funció d’uns paràmetres objectius que mesuren la capacitat d’autonomia.

Tenim tres tipus de dependència:
- Gran dependència (grau III).
- Dependència elevada (grau II)
- Dependència moderada (grau I)

La llei regula prestacions econòmiques directes a les persones dependents o l’ ingrés i assistència en institucions i residències adequades. Es contemplen ajudes econòmiques a favor dels familiars que es facin càrrec de les persones dependents i diverses activitats formatives complementàries.
L’Estat va entrar a legislar una Llei de Dependència tot i no tenir autonomia en servei social però es va fer un Consell Inter-territorial per tal d’agafar els mateixos barems.

A Catalunya va ser a l’abril del 2007 que es van poder començar a demanar els ajuts. El retard de l’aplicació de la Llei de Dependència es deu principalment a que la demanda va ser molt més gran del que s’esperava, hi havia moltes més necessitats a les cases que no estaven controlades. També es van tenir que formar a tots els equips de valoració i també tenir en compte que a Catalunya s’estava llavors creant una nova llei de Serveis Socials en el primer govern d’en Pasqual Maragall. La Llei de Serveis Socials, al desembre del 2006, va ser la primera llei que va aprovar el President Montilla.

Ara el 60% ho paga l’estat i el 40% ho paga la comunitat autònoma. Al 2015 la Llei hauria d’estar aplicada al 100%. Destacar que actualment ja son més de 90000 les persones que reben serveis o prestacions de dependència i volem acabar la legislatura podent dir que hem pogut complir les dates previstes i s’ha fet un correcte i coherent desplegament d’una llei tan important com es la Llei de la Dependència.

La Carme va parlar també l’Atenció als infants, dels “Dret dels infants i adolescents” que va paral•lel a la Llei d’Educació i que ja està en via d’aprovar-se al Parlament. S’han de poder garantir, com a necessitat prioritària, tots els drets dels nostres infants. Actualment hi han 7000 nens i nenes tutelats per la Generalitat, ja sigui en centres o en famílies (que poden ser extenses o alienes), sempre buscant el dret de l’Infant, que hauria de prevaldre per sobre de tot. L’objectiu ha de ser sempre buscar i poder garantir la seva estabilitat.
3 comentaris:

Antonio Manrique ha dit...

Com has pogut escriure tot això d'aquesta sessió??? Ets miraculosa

Amanda Ramos Gallego ha dit...
L'autor ha eliminat aquest comentari.
Amanda Ramos Gallego ha dit...

ja,ja,ja...Toni...em pendré com un cumpliment això de miraculosa...tot i que segur que no es per tant....però gràcies!!!