17 de novembre 2009

POLITIQUES MEDIAMBIENTALS AMB XAVIER MATEU


 
Un expert en la matèria com es en Xavier Mateu ens va fer una extensa explicació de les polítiques mediambientals que s’estan fent actualment al nostre país.

Per començar cal tenir clar un objectiu bàsic, mantenir sempre l’equilibri i per això precisament es normal que el medi ambient i la gestió mediambiental tingui patrons diferents a cada zona. No oblidem que podem parlar de medi ambient o d’entorn.
Medi ambient es un terme confús, que es mou en un marc complexa i que es un concepte subjectiu. Es un mou en un marc complexa i a més s’enfronta a postures radicals, interessades i/o proactives. Mentre que les actuacions es concentren a nivell local, global o en plataformes. El pitjor problema que hi ha son les postures dels negacionistes que neguen tots els problemes ambientals.

A peu de carrer, però, també hi ha confusions, molt sovint diem medi ambient quan volem dir paisatge i no es el mateix. Una cosa es l’afecció paisatgista, que ens agradi o no un lloc, es a dir que quedi malament en un paisatge un molí o una línea d’alta tensió, però això no té perquè tenir una afecció mediambiental...no es el mateix i no es pot confondre. De vegades idealitzem un paisatge ambiental idíl·lic que ja no existeix, que fa molt de temps que no existeixen, i per això de vegades es difícil assumir i acceptar aquests canvis. Als parcs naturals i han bones mesures per protegir el medi ambient i el paisatge que es defensen arreu del territori. Però no ens enganyem, mai no ha hagut tanta quantitat de bosc com ara, allò de “planta un arbre” es veu que va funcionar prou bé, però ara ja no cal plantar-ne més, hem de cuidar i arreglar bé tot el que tenim, tenir bona cura del que ja tenim és el millor que ara podem fer.

Tampoc podem oblidar que els recursos son escassos i per això hem de tenir bona cura d’ells. L’aigua per exemple es diu que és un bé escàs, però  jo penso que hi ha prou aigua però que està mal gestionada.

L’entorn es vulnerable i afecta molt a les persones per això hem de cuidar-lo  i no contaminar-lo. Contaminar té un cost, i els beneficis son privats però els costos son públics. Potser s’hauria d’arribar a la internalització dels costos ambientals. Avui en dia la innovació tecnològica aporta molt, però tampoc no ho resol tot.

Hem de tenir tres conceptes clars:
1.          Gestió ambiental.
2.          Finançament polítiques ambientals.
3.          Educació ambiental.
Amb una xifra sobre la taula; 1m³ d’aigua costa 2’1 euros/m³ a l’administració i de mitja al ciutadà li surt a 1’7 euros/m³


Hi ha un vectors ambientals que ens serveixen per controlar el medi ambient:
·            Aire
·            Aigua
·            Sòl
  Que son els tres aspectes més mesurables, però també tenim en compte;
·         Residus
·         Medi natural i biodiversitat
·         Energia

Catalunya té competències en medi ambient, però l’estat té les competències bàsiques i no oblidem que la Unió Europea es qui ens marca les directives mediambientals. Les Administracions locals només tenen competències de gestió  en el seu territori. Les normatives no son transposables d’un país a l’altre perquè no oblidem que les costums son molts diferents i condicionen massa en les polítiques mediambientals.

Les estratègies a seguir poder ser diferents:
·         Innacció, no fer res i seguir igual donat que hi ha altres prioritats més importants.
·         Prohibició o autorització expressa d’activitats o productes.
·         Qui contamina paga
·         Eco-eficiència
I per finalitzar, deu consells pràctic sen temes de medi ambient:
1.    Quantificar abans d’actuar. Tot s’ha de quantificar per anar bé.
2.    Objectius realistes i amb poca burocràcia. L’excés de burocràcia paralitza les iniciatives.
3.    No oblidem al client. El client és qui pagarà els costos.
4.    Ser transparent. Sempre s’ha de dir la veritat.
5.    Insertar les iniciatives en el context de l’escala de prioritats dels destinataris.
6.    Crear coalicions positives. El protagonisme solitari no es bo.
7.    Preparar-se pels conflictes.
8.    Mantenir la coherència.
9.    Ser flexible.
10.  Finalment, DECIDIR. Decidir amb convicció i determinació.