03 de juliol 2010

EXPOSICIONS DE LIDERATGE

Sentir parlar de liderar projectes i de fer plans de millora dins els nostres àmbits més habituals és del tot gratificant. Sentir als companys explicar amb un alt nivell de persuasió, i un alt nivell de control, tot allò en el que han treballat els darrers mesos i saber a més a més que en la seva gran majoria son o seran projectes reals...va ser realment fantàstic.

És impressionant el grau d'aprenentatge que hem assolit, la capacitat de control del temps, de la veu, del mètode globalment i de l'auto coneixement de nosaltres mateixos.

Tenir bons fonaments en lideratge és bàsic per assolir una bona feina, i podem dir, que tots, estem molt més preparats que ara fa un any. Ara caldrà veure com sabem implementar aquests coneixements a la vida real, al dia dia dels nostres afers polítics...ara ja tot depèn de nosaltres.

Felicitats companys...bona feina!!!